RafalSulima  KONTAKT –  Rafał Sulima   tel. + 48 509 640 567;    e-mail – rafalsulima@o2.pl  ; 

                                                                                              http://rafalsulima.pl/kontakt.html

      polski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 dr RAFAŁ SULIMA  jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, filia w Białymstoku w trzech specjalnościach:

  • organy (2003) prof. Maria Terlecka
  • muzyka kościelna (2004) prof. Michał Dąbrowski, prof. Bożenna Sawicka
  • śpiew solowy (2009) prof. Cezary Szyfman

W roku 2001 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Na II Ogólnopolskim Konkursie Organistów „Pro Organo 2007” w Warszawie, zajął pierwsze miejsce, zdobywając nagrodę Grand Prix. Rafał Sulima jest również laureatem konkursu „Primus Inter Pares” w roku 2004. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z gry na organach, improwizacji, śpiewu, oraz akompaniamentu liturgicznego.

W swoim dorobku artystycznym ma liczne koncerty organowe, kameralne, także wokalne. Współpracuje z Chórem Filharmonii i Opery Podlaskiej oraz chórami akademickimi. W latach 2003 – 2013 był organistą w Świętej Lipce, gdzie oprócz tradycyjnych obowiązków liturgicznych, prezentował brzmienie wspaniałych i znanych w kraju i za granicą, barokowych organów.  W maju 2008 roku ukazała się solowa płyta CD Rafała Sulimy z nagraniem właśnie tego instrumentu, która w roku 2009 uzyskała status złotej płyty.

Od 2009 roku jest również dyrygentem chóru Kontrapunkt w Ełku, angażując się w społeczną działalność na rzecz miasta i powiatu. Rafał Sulima otrzymał Nagrodę Artystyczną – Białą Lilię 2010 przyznaną przez Prezydenta Miasta Ełku, a przez Fundację Środowisk twórczych w Olsztynie został uznany wraz z chórem Kontrapunkt  Talentem Roku 2010.

W maju 2013 roku obronił tytuł doktora sztuki muzycznej w specjalności organy, na UMFC w Warszawie.

W 2014 , 2015 , 2016 i 2017 roku został stypendystą prezydenta miasta Ełku w dziedzinie muzyka i śpiew.

Za swoją działalność otrzymał nagrodę Starosty Ełckiego- Ełcki Bocian 2015- w kategorii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

NAGRANIA        /       RECORDINGS                                                                                                                                                     

 E.Elgar- Pomp and Circumstance- Military March

 C.Saints-Saens Contabile z opery Samson i Dalila

 C.Saints-Saens – Danse Macabre

 F. Chopin Nokturn Es-dur

G. Verdi Chór niewolników z opery Nabucco

 R. Wagner Chór pielgrzymów z opery Tannhauser

 G. Bizet- Uwertura do opery Carmen

 
 

angielski

RAFAŁ SULIMA graduate of the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw, Białystok branch, in three disciplines: organ – Prof. Maria Terlecka, church music – Prof. Michał Dąbrowski and Prof. Bożena Sawicka and solo singing – Prof. Cezary Szyfman. In 2001, he obtained the Ministry of Culture and National Heritage scholarship. At the Second National Organists’ Competition Pro Organo 2007 he took first place, winning the Grand Prix.

Rafał Sulima is also the laureate of the Primus Inter Pares 2004. He is currently a professor of improvisation, singing and liturgical accompaniment at the Fryderyk Chopin University of Music in Bialystok.

In his artistic output, he has numerous organ and chamber music concerts, as well as vocal. He works with the Podlasie Philharmonic and Opera Choir and academic choirs. Since 2003, he is the organist at Saint Lipka Basilica, where in addition to the traditional liturgical duties, he presents the sound of the great and well-known Baroque organ. In May 2008 he released his solo album recording of  this instrument, which in 2009 gained a gold status.

In September 2009, he started cooperation with the Kontrapunkt choir engaging in social activities for the city and county of Ełk.

Rafał Sulima received the Arts Award – White Lily in 2010, awarded by the President of the City of Ełk, and by the Chapter of Artists Foundation in Olsztyn and was admitted, along with the Kontrapunkt choir, a Talent of the Year 2011.

On May 27, 2013 at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, Rafał Sulima completed his Doctor of Musical Arts Degree in the discipline of Instrumental Studies.

FLAGA

RAFAŁ SULIMA – Absolvent der Chopin Musikakademie in Warschau, Filiale in Białystok in der Orgelklasse unter der Leitung von Frau Prof. Maria Terlecka. Im Jahr 2003 hat er diese Akademie mit Auszeichnung abgeschlossen. Ein Jahr später bekam er das Diplom der Kunstausbildung im Musikbereich, Fachbereich Kirchenmusik unter der Leitung von Prof. Michał Dąbrowski. Dieses Jahr hat Sologesang unter der Leitung von Prof. Cesary Szyfman beendet.

Im jahr 2001 war er Stipendist des Kulturministers.

Rafał Sulima ist auch Laureat des Wettbewerbs „Primus inter Pares“ 2004.

Bei dem Polnischen Organistenwettbewerb „Pro Organo 2007“  gewann er den ersten Platz  und Grand Prix

Er uterrichtet Orgel, Improvisation, Gesang und liturgische Musikbegleitung an der o. g. Musikakademie. Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit dem Philharmoniechor und Orchester in Białystok fortgefűhrt.

Seit 2003 bis 2o13 war er Organist in Heiligelinde, wo er den Klang der Barockorgel fűr Pilger und Touristen aus der ganzen Welt präsentiert. Er ist auch dirigent Chor Kontrapunkt  in Ełk.

Im 2013 hat er einen Doktortitel von Orgelspiel bekommen

 

 

Artystyczne opracowania wybranych pieśni kościelnych na różne okresy roku liturgicznego- gra Rafał Sulima

 
 

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Kultura w sieci.

 Nagrania i opracowania opublikowano dnia 30.10.2020 r.