Chór pod nazwą KONTRAPUNKT  funkcjonuje od 2003 roku, ale dla  części  chórzystów ta historia zaczęła się wcześniej. Chór nosił jeszcze wtedy imię Cantilena i został założony w 1997 roku w  Technikum Budowlanym przez nauczyciela Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  Wojciecha Popielarza. Cantilena  składała  się z uczniów i nauczycieli,  ale z  czasem  przekształciła się w chór  Ełckiego Stowarzyszenia Kulturalnego i otworzyła się na inne chętne osoby.  W 1999 r. zespół reprezentował miasto na  festiwalu chórowym w Fifizano we Włoszech. Od  września 2001 r.  chór działał przy PSM I st. w Ełku, a o prowadzenie go poproszono panią Jadwigę Cymbor-Pasińską,  byłą dyrektor i nauczycielkę szkoły muzycznej. Praca Cantileny  z nowym  dyrygentem  zaowocowała kilkoma  koncertami w mieście i okolicy, a także występami  w szkole muzycznej w  Siauliai na Litwie i  w dwóch kościołach  w Wilnie, gdzie dla tamtejszych Polaków  zaśpiewaliśmy m.in. Mszę  Jana Łasia.

 

Byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni, często spędzaliśmy wspólnie czas poza próbami i koncertami. Kuligi, kolędowanie w czasie świątecznym czy domowe spotkania na  próbach,  przeszły do historii chóru.

 

W czerwcu 2003 r. nastąpiły pewne zmiany programowo-personalne i we  wrześniu  rozpoczęliśmy  sezon artystyczny pod dyrekcją p. J. Cymbor-Pasińskiej i nową nazwą, KONTRAPUNKT.

 

W maju 2004 r. uczciliśmy uroczystym koncertem wejście Polski do Unii  Europejskiej, kontynuowaliśmy tradycyjne już koncerty noworoczne w kościele  ewangelicko-metodystycznym oraz w  innych  kościołach parafialnych. A w październiku tegoż roku, wraz z orkiestrą dętą  uświetnialiśmy Ogólnopolską Pielgrzymkę Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  do Częstochowy i  oprawialiśmy ich uroczystą mszę w Bazylice Jasnogórskiej.

 

W kwietniu 2005 r. zakwalifikowaliśmy się do udziału w Międzynarodowym  Festiwalu  Łapskie Te Deum, gdzie bez  kompleksów rywalizowaliśmy z innymi chórami o wieloletnim stażu  śpiewaczym.

 

W  1999 roku Ełk nawiązał partnerską współpracę z miastem Nettetal, położonym w Dolnej Nadrenii w Niemczech. W roku 2006 Kontrapunkt wraz z dużą delegacją  zespołów artystycznych  i sportowców reprezentował nasze miasto w czasie Dni Ełku w Nettetal, dając  koncerty w domu kultury w Kaldenkirchen, a wspólnie z tamtejszym chórem  parafialnym, w kościele St. Lambertus ( Breyell ).

 

W roku 2007 r. zostało powołane Ełckie Towarzystwo Muzyczne, jego  pierwszym prezesem została Jadwiga Cymbor-Pasińska, obecnie jest nim Bożena  Bieleniewicz.  Od  czasu powstania ETM chór prężnie rozwija działalność koncertową, m.in. wzięliśmy udział w obchodach Dni Tykocina, dając  koncert w Synagodze i kościele parafialnym, wzięliśmy udział w koncercie  charytatywnym  Serduszko dla Maćka,  czy w koncercie z okazji Święta  Niepodległości oraz  w Festiwalu Kolęd i  Pastorałek w Olsztynie.

 

W 2008 r. rewizyta delegacji  Nettetal w  Ełku  zaowocowała nawiązaniem przyjacielskiej współpracy z chórem Dolnego Renu. Podczas ich pobytu wykonaliśmy wspólnie  Mszę Franciszka  Schuberta  w kościele NSJ w  Ełku i daliśmy koncert w  Bazylice  w  Świętej  Lipce.

 

KONTRAPUNKT  odwiedził Nettetal w 2009, 2010, 2014 i 2015 r. W  roku 2009 wzięliśmy udział w koncercie z okazji Dnia Europejskiego, gdzie  połączone chóry z Niemiec, Litwy, Wielkiej Brytanii i Polski (Kontrapunkt) wykonały kantatę sceniczną Carla Orffa  Carmina Burana. Było to wielkie wyzwanie  artystyczne  i organizatorskie,  ponieważ w tym czasie pani Jadwiga Cymbor – Pasińska postanowiła odejść już na  zasłużoną emeryturę i zostaliśmy bez dyrygenta. Tymczasowo batutę zgodziła się  dzierżyć  jedna z naszych koleżanek, Barbara Mejner, nauczycielka Państwowej  Szkoły  Muzycznej w Grajewie.  Pod jej kierownictwem i dzięki wsparciu artystycznemu  Agnieszki Zadroga, nauczycielki ZPSM w Ełku, również członkini naszego chóru, udało się nam przygotować  tak trudny repertuar.

 

Od września 2009r. jesteśmy grupą szczęśliwców,  gdyż  udało się nam namówić do współpracy z chórem kogoś, o kim dotychczas mogliśmy tylko marzyć. Rafał Sulima,  z urodzenia ełczanin, obecnie  wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Białymstoku, a  jednocześnie nauczyciel w klasie organów w ZPSM w Ełku i organista barokowych  organów w Bazylice Mniejszej w  Świętej  Lipce, zgodził się poprowadzić nasz chór. Dostrzegł w nas potencjał,   bo sama nasza miłość do śpiewu chyba by nie wystarczyła. Jego profesjonalizm i  wspólna, ciężka praca zaowocowały Brązowym  Dyplomem na IX Międzynarodowym Festiwalu im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  w 2010 r. oraz wielokrotnymi występami na koncertach finałowych Świętolipskich Wieczorów  Muzycznych, gdzie byliśmy serdecznie witani przez  publiczność, która ma już wyrobiony  smak muzyczny.  Nawiązaliśmy też nowe przyjaźnie: z chórem  Liryka z Grodna i chórem Choras Varsa z  partnerskiego miasta Alytus na Litwie.

 

Kolejna wizyta u przyjaciół z Niederrheinchor miała miejsce w roku 2010. Był to udział w obchodach 40-lecia powstania miasta Nettetal, 10-lecia  współpracy miast Ełk i Nettetal, oraz w jubileuszowym koncercie niemieckiego Chóru  Dolnego  Renu.   Za aktywność,  zaangażowanie i promocję miasta za granicami  zostaliśmy uhonorowani przez prezydenta miasta  Ełku Nagrodą Białej Lilii 2010 w kategorii Ambasador Ełku.  Nasz dyrygent również otrzymał Białą  Lilię 2010 w dziedzinie Nagroda Artystyczna.

 

Naszą pracę i zaangażowanie Rafała Sulimy na rzecz muzycznego rozwoju miasta i regionu doceniła  też  Kapituła  Nagrody  Fundacji  Środowisk  Twórczych  w  Olsztynie.  Zostaliśmy uznani Talentem Roku 2011 w sferze  antycznej  muzy  Polihymnia.

 

Cieszymy się z nagród,  lubimy być doceniani,  wielką  radość sprawia nam widok  sali pełnej naszych fanów,  ale najbardziej cieszy nas sam śpiew. Jesteśmy po prostu grupą zapaleńców, dla  których śpiewanie jest sposobem spędzania wolnego czasu  i  sposobem na  życie. Obecnie  chór  Kontrapunkt  liczy  40  osób,  są w nim przedstawiciele  różnych  środowisk. Tylko niektórzy są  związani zawodowo z muzyką, większość to amatorzy spełniający swoje marzenia.

 

Chór  Kontrapunkt  od  września   2003 r.  pracuje pod nową nazwą,  ale  to  nadal jesteśmy my,  ci sami pasjonaci  co  wcześniej,  cieszymy  się  z  nowych  członków,  z rozwoju,  doskonalenia warsztatu  i  coraz ambitniejszego  repertuaru.  Nasze  korzenie sięgają  1997 roku.  Kontrapunkt  ewoluował  z  Cantileny, to jest nasza historia, którą ciepło  wspominamy.